^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

О нама

Прва нова предшколска установа почела је да ради 1961. године у бившој згради породилишта. Ова установа је припојена Предшколској установи "Перка Вићентијевић" која је отворена 1970. године у новоизграђеном објекту у улици Вука Караџића бр.92.

Од 1976. године почиње интензиван развој дечје заштите који прати изградња нових објеката:

 • године 1976. отворен је вртић "Колибри" у Баричу, први објекат на подручју града Београда
 • године 1977. отпочео је да ради вртић "Зека" у Обреновцу, намењен деци насеља "Дудови" (у коме је било усењено тек половина станова)
 • године 1978. на подручју општине Обреновац очиње да окупља децу путујући вртић "Полетарац", први такав вртић у Србији.
 • вртић "Весељко" у Обреновцу, примио је прве малишане 1980. године, већину из насеља друге месне заједнице ( тек упола завршеног насеља "Сточна пијаца").
 • из насеља "Ројковац"у Обреновцу, први предшколци су кренули у вртић "Невена" 1988. године ( у коме је било усељено око половине станова ).

Предшколска установа данас располаже са пет објеката, двадесет три групе припремног предшколског програма, од тога шеснаест смештених при школама, једног у адаптираном простору (месне заједнице у Скели), две групе путујућег вртића и 5 група у оквиру вртића у поподневним часовима. Предшколци су обухваћени у 18 села, од 26 месних заједница. У наведеном простору смештено је преко 2000 деце у  ----- васпитних група.

Предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је око 30 % деце предшколског узраста из Обреновца и 26  сеоских месних заједница.

Данас је у непосредном раду са децом укључено 41 медицинске сестре, 109 васпитача и 3 стручна сарадника.

Запослено особље у потпуности одговара захтевима савременог предшколског васпитања и образовања.

Делатност Установе
сходно Закону о друштвеној бризи о деци и Статуту Установе, обухвата:

 • обезбеђивање дневног боравка деце,
 • остваривање васпитно образовне, превентивно - здравствене и социјалне функције
 • исхране и 
 • одмора и рекреације деце предшколског узраста са територије Градске општине Обреновац

Установа обезбеђује организовано васпитање и образовање, негу, исхрану, очување здравља, дневни одмор и рекреацију деце предшколског узраста у складу са развојним потребама деце и породице.

У Установи се обезбеђује дневни боравак деце, остваривање васпитно-образовне, превентивно-здравствене и социјалне функције кроз организовање целодневних, полудневних, минималних, скраћених, повремених, петодневних и припремних предшколских програма рада за децу у години пред полазак у школу ("Мала школа") – четири часа.

Установа организује васпитно-образовни рад за децу са посебним потребама узраста до 12 година, у полудневном и целодневном трајању.

Органи Установе:

 1. Управни одбор - орган управљања Установом,
 2. Директор - орган руковођења Установом,
 3. Стручни органи:
  • Васпитно-образовно веће;
  - Актив васпитача;  
  - Актив медицинских сестара;
  - Актив за развојно планирање;
  - Педагошки колегијум.
  • Саветодавни органи:
  - Савет родитеља;
  - Колегијум установе.

  Особа за контакт са свим корисницима наших услуга је Данијел Мијатовић, сарадник – социјални радник.

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.